ویـزا

اگر به منظور انجام فعالیت هایی نظیر گردشگری و تفریح، بازدید از اقوام و آشنایان، امور کاری و تجاری، ادامه تحصیل و حتی اقامت دائم و زندگی، قصد سفر کردن به کشور دیگری را دارید باید حتما برای ورود به کشور مورد نظر، علاوه بر پاسپورت برای ویزا نیز اقدام نمایید.
مدت‌ها قبل، در زمان‌ های قدیم، پاسپورت و ویزا معمولاً یک نوع اسناد مسافرتی به حساب می آمدند. اما امروزه پاسپورت به عنوان مدرک اولیه مورد نیاز برای سفرهای خارجی و ویزا نیز به عنوان مدرک دوم محسوب می شود. ویزا مدرکی است که مجوز ورود به کشورهای دیگر را به متقاضیان خواهد داد. در واقع ویزا برگه ای است که ضمیمه پاسپورت شما خواهد شد و نمایانگر موافقت یکی از نمایندگان سفارت کشور مربوطه با درخواست شما به جهت ورود به کشور مورد نظرتان است. ویزا معمولاً می تواند به شکل یک برچسب تایید شده در پاسپورت و یا دیگر اسناد مسافرتی باشد. البته لازم به ذکر است در صورتی می توانید نظر نماینده سفارت کشور مورد نظر را برای صدور ویزا جلب نمایید که طبق قوانین مهاجرتی آن کشور و با در نظر گرفتن اطلاعات وارد شده در برگه درخواست ویزای شما حتما دارای تمامی مدارک و شرایط مورد نظر باشید و همچنین حسن نیت خود برای سفر به کشور مقصد را به اثبات برسانید. شایان ذکر است گرفتن ویزا به تنهایی نمی تواند تضمین ورود شما به کشور مورد نظر باشد و افسران مهاجرت در مرزها می‌توانند از ورود مسافران به دلایل مختلف جلوگیری ‌کنند. در طول تاریخ همواره مقامات مهاجرتی قادر به اجازه یا رد ورود بازدید کنندگان به مرزها بودند. در حال حاضر نیز این مقامات مرزی هستند که به شما اجازه ورود داده و یا به هر دلیلی از ورودتان به محدوده جدید جلوگیری به عمل آورده و شما را به کشوری که از آن آمده اید اخراج می کنند. زیرا امکان این که فرد با ارائه مدارک جعلی و یا هر گونه تقلب دیگر در سفارتخانه موفق به گرفتن ویزا شده باشد وجود دارد بنابراین پلیس مرزی می تواند همه مسافرین دارای ویزا را مجددا مورد کنترل قرار داده و چنانچه دارای شرایط مشکوک باشند و یا اطلاعات ورودشان ناقص باشد مجوز ورود آنها را لغو نماید. از این رو همواره توصیه می شود در هنگام ورود به مرزهای کشور مربوطه تمامی مدارک کافی را به همراه داشته باشید تا مورد اقدامات ناخوشایندی از قبیل مصاحبه در مرز و یا بازداشت موقت تا بررسی صحت و سقم ویزا و لغو حق ورود قرار نگیرید.

به طور کلی ویزا در مبادی ورودی هر کشوری، نشان‌ دهنده هدف سفر و مدت زمان اقامت شماست. این مدرک همچنین مشخص می کند آخرین مهلتی که برای ورود به کشور مورد نظر دارید، چه تاریخی است. بنابراین می توان نتیجه گرفت، ویزا یک مجوز مشروط است که توسط یک قلمرو به یک خارجی اعطا می‌شود و به آن‌ اجازه ورود، باقی ماندن یا ترک آن قلمرو را می‌دهد. ویزاها معمولاً شامل تاریخ شروع اعتبار، تاریخ پایان اعتبار، مدت زمان اقامت فرد خارجی و مناطقی است که فرد اجازه دارد به آنها سفر کند. لازم به ذکر است مسافران باید دقت کنند که تاریخ سفرشان حتما در بازه شروع و اتمام ویزا باشد و مدت زمان اقامتشان نیز از زمان تعیین شده در ویزا بیشتر نباشد. بنابراین به محض پایان اعتبار ویزا ملزم به ترک خاک کشور مربوطه هستند. ویزاها همچنین می توانند امکان کار، تحصیل و حتی اقامت دائم را در یک کشور دیگر برای فرد متقاضی فراهم سازند.

مشاوره رایگان

وقت سفارت

ویزای کانادا

ویزای شینگن

ویزای توریستی

ویزای تحصیلی

فهرست